HDJ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DEWLOPERZY

Usługi dla deweloperów

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI OD GENERALNEGO WYKONAWCY:

• czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
• przejęcie dokumentacji nieruchomości, przechowywanie jej na nieruchomości,
• pełnienie funkcji komunikacyjnej między Developerem, firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
• weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli, aktualizowanie stanu budynków,
• kontakt telefoniczny 24 h z administratorem nieruchomości dedykowany użytkownikom lokali przedstawicielom Developera i służbom technicznym,
• analiza, doradztwo i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości,
• podejmowanie działań interwencyjnych przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury (ustalone z Developerem),
• analiza kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu i opracowanie planu działań optymalizacyjnych,
• optymalizacja kosztów za media i inne usługi, w tym negocjowanie umów z dostawcami

ADMINISTROWANIE W IMIENIU I NA RZECZ DEVELOPERA

• przygotowanie dla Developera modelu zarządzania nieruchomością,
• czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
• założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
• monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
• kontrola czystości i utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
• kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych,
• podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem awarii i ich skutków,
• wizytacje nieruchomości według potrzeb,
• analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych,
• wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów,
• przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad i usterek w lokalach jak i częściach wspólnych oraz przekazywanie ich Developerowi/Wykonawcy,
• nadzór nad procesem zgłaszania i usuwania usterek/wad,
• monitoring terminowego usuwania usterek przez wykonawców,
• rozliczenie użytkowników lokali mediów (cw, zw, zw, co) za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie danych Developerowi,
• opisywanie, weryfikacja faktur dotyczących nieruchomości i przekazywanie ich do siedziby Zleceniodawcy,

POWOŁANIE WSPÓLNOTY
• wystąpienie o nadanie NIP, REGON w terminie jednego dnia roboczego od dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej,
• założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
• przygotowanie uchwał, regulaminów i statutów,
• rejestracja Wspólnoty

POZNAJ GRUPĘ HDJ

Kompleksowe sprzątanie

- sprzątanie
- utrzymanie terenów
- wynajem sprzętu
- mycie elewacji

Biuro Nieruchomości

- mieszkania
- domy
- lokale użytkowe
- home staging